Medarbejdere

Lidt om hvem folkene bag rattet er...

Per Kjær

Medindehaver og driftleder

Brian Nielsen

Maskinfører

Michael Pedersen

Maskinfører

Bent Kjær

Maskinfører

Carsten Mouridsen

Medindehaver og værkstedsansvarlig

Ole Hindbo

Maskinfører

Søren Thomsen

Maskinfører

Laila Kjær

Bogholder

Lasse Jansen

Maskinfører

Rasmus Nissen

Maskinfører

Torben Mikkelsen

Maskinfører

 

Kjærs Maskinstation & Entreprenør A/S

Videbækvej 14

Faster

6900 Skjern

 

Per: 40755525

Carsten: 23694134

Laila: 24910909

Email: per_kjaer@mail.dk

www.kme-skjern.dk