Landbrugsopgaver

Landbrugsopgaver

Vi udfører alle former for landbrugsarbejde, også total pasningsaftaler..

Pleje:


 • Snitning af halm til foder og strøelse med Haybuster
 • Formaling/knusning af korn, hestebønner, ærter, lupiner, majs mm. med Stade ZW 4086 mobil hammermølle. Høj kapacitet og super kvalitet, til skarpe priser.
 • Klipning af læhegn
 • Oprensning af grøfter og etablering/vedligehold af dræn

Husdyrgødning:


 • Gylleudbringning med 3 stk. PG25 (2 med fronttank)
 • Gyllenedfælning med Vredo 4546 25 m3
 • Slangeudlægning op til 30 m, m/u SyreN forsuring
 • Sortjordnedfældning m/u N-lock kvælstofbinder
 • Græsjordsnedfældning med 24 m Bomech, samt 12 M Vredo græsnedfælder
 • Omrøring med 2 stk. RV 200 rører
 • Spredning af staldgødning med 2 stk. SP17 møgspredere, læsning med gummiged, en effektiv løsning

Planteetablering:


 • Pløjning med 5-furet Kverneland med pakker
 • Harvning med 7,5 m Heva Terradan, god til majs
 • Såning af korn og græs (i samarbejde med kollega)
 • Såning af majs med 12 rækker Väderstad
 • Sprøjtning 24 M
 • Radrensning af majs, 8 og 12 rækker, m/u frø

Grovfoderhøst:


 • Snitning af græs og majs (8 rk) med 2 stk. Claas Jaguar,      m/u udbyttemåler, m/u NIR-sensor
 • Frakørsel 5 stk. 48 m3 afskubbervogne
 • Sammenkørsel med gummigede
 • Skårlægning med 9 m butterfly, m/u bånd
 • Rivning med 3 stk. river, op til 15 m
 • Spredning med 8 m spreder
 • Presning af wrapballer med 2 stk. McHale combipressere

Høst:


 • Mejetærskning (i samarbejde med kollega)
 • Presning af halm med 5 stk. pressere
 • Bigballer med ballevogn
 • Medibigballer med snitter og ballevogn
 • Rundballer
 • Hjemkørsel/levering af halm


Vredo græsnedfældning dogwalk
såbedsharvning Heva
græssnitning Claas NIR udbyttemåling
Gøma discnedfælder